Laden...

Herroepingsformulier

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Download als PDF

Aan:

Sake Store
Antwoordnummer 92701
9270 VA  De Westereen
webshop@sakestore.nl

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten:

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..

 

herroept/herroepen*z

  • Besteld op*/ontvangen op* ………………………………………………………

  

  • [Naam consumenten(en)] ………………………………………………………..

  

  • [Adres consument(en)] …………………………………………………………..

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

………………………………………………………………………………………

  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

To Top