Garantie & klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best om je snel en goed van dienst te zijn. Heb je toch een klacht of opmerking over een van onze producten of onze dienstverlening, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Je kunt hiervoor het onderstaande contactformulier gebruiken. Betreft het een klacht over een product, dan verzoeken wij je om het ordernummer van de bestelling hierbij te vermelden. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.

Neem contact met ons op
Laat een vraag of opmerking achter en wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terugkomen.

- Onze garantie

Sake Store staat voor service en kwaliteit. Kleding, schoenen en accessoires die je bij ons koopt hebben dan ook volledige fabrieksgarantie van twee maanden. Daarnaast geldt de wettelijke garantie, dat wil zeggen dat je een deugdelijk product dient te ontvangen en het product gedurende een redelijke termijn goed moet kunnen gebruiken. Boven de fabrieksgarantie van twee maanden hanteert Sake Store nog een extra garantiemaand. Op alle artikelen die je bij ons koopt geldt daarmee een garantieperiode van drie maanden, mits er een geldig bewijs van aankoop aanwezig is.

- Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan ook gebruikmaken van het het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

- De gevolgen van de herroeping

Als jij de overeenkomst herroept, ontvang jij alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebtt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Jij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Jij bent op tijd als jij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Voor het gratis terugzenden van de goederen kun je gebruik maken van ons Antwoordnummer. Dit Antwoordnummer is op te vragen via webshop@sakestore.nl. Uiteraard kun je de goederen ook op eigen kosten via een andere transporteur (bijv. PostNL of DHL) naar ons versturen. Dit kan naar Sake Store Webshop, Foarstrjitte 37, 9271 KE De Westereen. Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

- De geschillencommissie

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht, dan verwijzen we je graag naar onze algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie (Artikel 15 Geschillen). Je kunt de klacht dan voorleggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de site www.sgc.nl. Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumer/odr/).

 

To Top